Jakie są jej przyczyny i objawy

W ponad 90 procentach przypadków choroba wieńcowa była spowodowana miażdżycą, czyli procesem tworzenia się w tętnicach blaszek miażdżycowych( są to złogi tłuszczu blokujące całą tętnicę), utrudniających, bądź całkowicie hamujących dopływ tlenu i innych substancji odżywczych do serca. Innymi, o wiele rzadszymi przyczynami są: skurcz tętnicy wieńcowej, zakrzepnięcie tętnicy, czy rozwarstwienie ścian aorty. Mimo różnego przebiegu, […]

Czym jest choroba wieńcowa serca?

Choroba wieńcowa, inaczej nazywana chorobą niedokrwienną serca to następstwo niedostarczenia komórkom mięśnia sercowego odpowiedniej ilości tlenu i substancji odżywczych. Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej serca jest miażdżyca tętnic wieńcowych. Choroba wieńcowa najbardziej znana jest pod dwoma postaciami: dławicą piersiową(tak zwana dusznica bolesna) i zawałem serca. Choroba ta, powoduje obumarcie komórek w mięśniu sercowym, a co za […]